SHARE PAGE

X

Tenders

TOMASZOW HVL
ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Sp. z o.o. (Limited Liability Company) associated within the capital group EDP Renovaveis announces the unlimited tender for the Project: “Turnkey”: 110kV underground High Voltage Line for Tomaszow Wind Farm in Poland. The Terms of Reference (ToR) can be downloaded from EDPR´s official web page.

Spółka ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do grupy kapitałowej EDP Renovaveis ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia: “Pod klucz” Podziemna linia kablowa 110 kV dla Farmy Wiatrowej Tomaszów w Polsce. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) można pobrać na oficjalnej stronie internetowej EDPR.

Download documentation:
Tomaszow HVL

~8743028

 

TOMASZOW MV

ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Sp. z o.o. (Limited Liability Company) associated within the capital group EDP Renovaveis announces the unlimited tender for the Project: “Turnkey”: 30kV Medium Voltage Collector System for Tomaszow Wind Farm in Poland. The Terms of Reference (ToR) can be downloaded from EDPR´s official web page.

Spółka ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do grupy kapitałowej EDP Renovaveis ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia: “Pod klucz” Sieć połączeń kablowych średniego napięcia 30kV turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej Tomaszów w Polsce. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) można pobrać na oficjalnej stronie internetowej EDPR.

Download documentation:
Tomaszow MV

~8743028

 

TOMASZOW SUBSTATION

ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Sp. z o.o. (Limited Liability Company) associated within the capital group EDP Renovaveis announces the unlimited tender for the Project: “Turnkey”: Construction Tomaszów Substation 30 kV/110 kV for Tomaszow Wind Farm in Poland. The Terms of Reference (ToR) can be downloaded from EDPR´s official web page.

Spółka ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do grupy kapitałowej EDP Renovaveis ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia: “Pod klucz” Budowa Podstacji 30kV/110 kV na potrzeby Farmy Wiatrowej Tomaszów w Polsce. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) można pobrać na oficjalnej stronie internetowej EDPR.

Download documentation:
Tomaszow Substation

~8743028

 

TOMASZOW POWER TRANSFORMER

ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Sp. z o.o. (Limited Liability Company) associated within the capital group EDP Renovaveis announces the unlimited tender for the Project: “Supply & Installation for One (1) New Power Transformer 115/30 kV – 40/50 MVA for Tomaszów Substation (Poland)”. The Terms of Reference (ToR) can be downloaded from EDPR´s official web page.

Spółka ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do grupy kapitałowej EDP Renovaveis ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia: “Dostawa i Instalacja jednego (1) nowego transformatora mocy 115/30 kV – 40/50 MVA dla Podstacji Tomaszów”. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) można pobrać na oficjalnej stronie internetowej EDPR.

Co-financed by National Fund for Environmental Protection and Water Management Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Download documentation:

TOMASZOW PT

~8743028

 

TOMASZOW TECHNICAL ASSISTANCE

ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Sp. z o.o. (Limited Liability Company) associated within the capital group EDP Renovaveis announces the unlimited tender for the Project: “Construction Supervision and Technical Assistance for Tomaszow Wind Farm (Poland)”. The Terms of Reference (ToR) can be downloaded from EDPR´s official web page.

Spółka ELEKTROWNIA WIATROWA KRESY I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do grupy kapitałowej EDP Renovaveis ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia: “ Nadzór techniczny inwestorski (Asysta techniczna) budowy Farmy Wiatrowej Tomaszów”. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) można pobrać na oficjalnej stronie internetowej EDPR.

Co-financed by National Fund for Environmental Protection and Water Management
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Download documentation:

TOMASZOW TA

~8743028