Το 2018 η EDPR ανακοίνωσε την είσοδό της στην Ελλάδα μέσω της επιτυχούς συμμετοχής της στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ και την εξασφάλιση δύο αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 60 MW.

Τη διετία 2019-2020, η εταιρεία εξασφάλισε επιπλέον 96ΜW αιολικών έργων μέσω διαγωνισμών ενώ παράλληλα κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάκτωρ, τον μεγαλύτερο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, για την από κοινού ανάπτυξη χερσαίων αιολικών πάρκων στη χώρα, με τις δύο εταιρείες να συγκεντρώνουν και να συνδυάζουν την υψηλή τεχνογνωσία τους, παγκοσμίως και στην Ελλάδα αντίστοιχα, με τις σημαντικές τους αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η συμφωνία προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη αιολικού χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 900 MW, το οποίο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης έργων ΑΠΕ.

Μέσω αυτής της σύμπραξης, η EDPR αποκτά πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπό ανάπτυξη έργα και αποκτά περαιτέρω δυνατότητες διείσδυσης στην ελληνική αγορά, πέραν των 155 MW που έχουν ήδη συμβληθεί για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2021 και το 2022.
 

 

Ελλάδα σε αριθμούς*: 

* στοιχεία από την ετήσια έκθεση EDPR 2021

εγκατεστημένη χωρητικότητα
γενιά
εξασφαλισμένη χωρητικότητα προς εγκατάσταση