edpr στον κόσμο

Το 2018 ηEDPR ανακοίνωσετηνείσοδότηςστηνΕλλάδαμέσω της επιτυχούς συμμετοχής της στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ και την εξασφάλιση δύο αιολικών πάρκων συνολικήςισχύος 60 MW.

Τη διετία 2019-2020, η εταιρεία εξασφάλισε επιπλέον 96ΜW αιολικών έργων μέσω διαγωνισμών ενώ παράλληλα κατέληξε σε συμφωνίαμετηνΕλλάκτωρ, τονμεγαλύτεροόμιλουποδομώνστηνΕλλάδα, γιατηναπόκοινούανάπτυξηχερσαίωναιολικώνπάρκωνστηχώρα, μετιςδύοεταιρείεςνασυγκεντρώνουνκαινασυνδυάζουντην υψηλή τεχνογνωσία τους, παγκοσμίως και στην Ελλάδα αντίστοιχα, με τις σημαντικές τους αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ησυμφωνίαπροβλέπειτηναπόκοινούανάπτυξηαιολικούχαρτοφυλακίουσυνολικής ισχύος 900 MW, τοοποίοβρίσκεται σεδιάφοραστάδιαανάπτυξης, σεμιαχώρα, όπως η Ελλάδα,μεελκυστικέςπροοπτικές ανάπτυξης έργων ΑΠΕ.

Μέσωαυτήςτηςσύμπραξης, ηEDPR αποκτάπρόσβασησε υψηλής ποιότητας υπό ανάπτυξη έργακαιαποκτάπεραιτέρω δυνατότητες διείσδυσης στηνελληνικήαγορά, πέραντων 155 MW πουέχουνήδησυμβληθείγιαναξεκινήσουντηλειτουργίατουςτο 2021 καιτο 2022.

 

EDPR Ελλάδα σε αριθμούς*: 

155
MW
εξασφάλιση χωρητικότητας το 2020

* στοιχεία από την ετήσια έκθεση και τους λογαριασμούς του 2020