EDPR weszła na polski rynek w 2008 roku i dziś posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce.

747
MW
mocy zainstalowanej
1,059
GWh
wygenerowane w roku
567
MW
portfolio projektów zabezpieczonych

REMIT

Rozporządzenie (UE) 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nakłada na uczestników rynku obowiązek skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych.

Takie ujawnienie obejmuje uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji do produkcji, magazynowania, zużycia lub przesyłu, w tym planowanej lub nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

EDPR wspiera tego typu inicjatywy, które promują przejrzystość i integralność na hurtowym rynku energii elektrycznej. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem REMIT, ujawniamy informacje dotyczące jednostek wytwórczych, których dotyczą te przepisy.

Informacje ujawnione poniżej oparte są na najlepszej interpretacji EDPR kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu REMIT, przy czym informacje te są publikowane i aktualizowane zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.

Nasze dokumenty

O spółce

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w styczniu 2013 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie na Al. Jerozolimskich 98.

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000452282, NIP 527-26-90-636.Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.100,00 zł, opłacony w całości. 

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807tel. +48 22 331 01 88fax. +48 22 310 97 32

O spółce

Spółka Korsze Wind Farm Sp. z o.o. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w październiku 2012 roku. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98. 

Spółka Korsze Wind Farm Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000437368, NIP 113-28-59-582. Kapitał zakładowy spółki wynosi 38.855.000,00 zł.

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807

O spółce

Spółka Gudziki Wind Farm Sp. z o.o. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w lutym 2019 roku. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.
 

Spółka Gudziki Wind Farm Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000772249, NIP 701-09-08-845. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł.

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807
Adres biura
Al. Jerozolimskie 9800-807Warszawa (Polska)
Kontakt dla mediów
Wszelkie zapytania ze strony mediów należy kierować na adres: