EDPR weszła na polski rynek w 2008 roku i dziś posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce.

Wszystkie farmy wiatrowe posiadają certyfikaty zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami norm ISO 14001: 2015.

EDPR Polska w liczbach: 

418
MW
operacyjne en 2019
1,098
GWh
wygenerowane w 2019 roku
365
MW
pojemność zabezpieczona

REMIT 

Rozporządzenie (UE) 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nakłada na uczestników rynku obowiązek skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych.

Takie ujawnienie obejmuje uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji do produkcji, magazynowania, zużycia lub przesyłu, w tym planowanej lub nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

EDPR wspiera tego typu inicjatywy, które promują przejrzystość i integralność na hurtowym rynku energii elektrycznej. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem REMIT, ujawniamy informacje dotyczące jednostek wytwórczych, których dotyczą te przepisy.

Informacje ujawnione poniżej oparte są na najlepszej interpretacji EDPR kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu REMIT, przy czym informacje te są publikowane i aktualizowane zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.

Tutaj uzyskasz dostęp do informacji, które odpowiadają zmianom planowanych / nieplanowanych dostępności powyżej progu 100 MW.

Nasze dokumenty

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2019 Konkurs fotograficzny regulamin
Polityka Ochrony Srodowiska
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Annual Report Pawlowo za 2015
Annual Report_Pawlowo_for 2017
Annual Report Margonin za 2015

Obszary działalności

 

Farmy wiatrowe EDPR w Polsce:

Radziejow
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807Polska

O spółce

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w styczniu 2013 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie na Al. Jerozolimskich 98.

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000452282, NIP 527-26-90-636.Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.100,00 zł, opłacony w całości.

Dane kontaktowe
Warszawa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807tel. +48 22 331 01 88fax. +48 22 310 97 32