edpr na świecieEDPR weszła na polski rynek w 2008 roku i dziś posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce.

476
MW
mocy zainstalowanej
1,059
GWh
wygenerowane w 2020 roku
567
MW
portfolio projektów zabezpieczonych

REMIT

Rozporządzenie (UE) 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nakłada na uczestników rynku obowiązek skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych.

Takie ujawnienie obejmuje uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji do produkcji, magazynowania, zużycia lub przesyłu, w tym planowanej lub nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

EDPR wspiera tego typu inicjatywy, które promują przejrzystość i integralność na hurtowym rynku energii elektrycznej. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem REMIT, ujawniamy informacje dotyczące jednostek wytwórczych, których dotyczą te przepisy.

Informacje ujawnione poniżej oparte są na najlepszej interpretacji EDPR kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu REMIT, przy czym informacje te są publikowane i aktualizowane zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.

Nasze dokumenty

(I) Plan podziału z załącznikami
4 Wezwanie do zlozenia dokumentow akcji
2 Wezwanie do zlozenia dokumentów akcji
5 Wezwanie do zlozenia dokumentow akcji
3 Wezwanie do zlozenia dokumentow akcji
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2019 Konkurs fotograficzny regulamin
Polityka Ochrony Srodowiska

Obszary działalności

solar

Fotowoltaika

Energetyka wiatrowa

onshore
offshore

Energetyka morska

Adres biura
Al. Jerozolimskie 9800-807Warszawa (Polska)
Kontakt dla mediów
Wszelkie zapytania ze strony mediów należy kierować na adres:

O spółce

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w styczniu 2013 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie na Al. Jerozolimskich 98.

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000452282, NIP 527-26-90-636.Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.100,00 zł, opłacony w całości. 

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807tel. +48 22 331 01 88fax. +48 22 310 97 32

O spółce

Spółka Korsze Wind Farm Sp. z o.o. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w październiku 2012 roku. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98. 

Spółka Korsze Wind Farm Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000437368, NIP 113-28-59-582. Kapitał zakładowy spółki wynosi 38.855.000,00 zł.

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807

O spółce

Spółka Gudziki Wind Farm Sp. z o.o. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w lutym 2019 roku. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.
 

Spółka Gudziki Wind Farm Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000772249, NIP 701-09-08-845. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł.

Kontakt
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807