Niniejsza polityka plików cookie jest integralną częścią informacji prawnych udostępnianych na stronie internetowej www.edpr.com (w dalszej części jako “strona internetowa”).
 
Aby ułatwić Państwu przeglądanie Strony internetowej, EDP RENOVÀVEIS, S.A. (w dalszej części jako: "EDPR") jako jej właściciel, z siedzibą w Hiszpanii,  Plaza del Fresno 2, 33007 Oviedo, Asturias, Hiszpania, e-mail: dataprotection@edpr.com, niniejszym informuje, że używa plików cookies i innych plików o podobnej funkcjonalności (w dalszej części jako:  "cookies").

W celu zagwarantowania użytkownikowi przejrzystości i komfortu korzystania z naszej strony internetowej, jak również ułatwienia dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników, przekazujemy niezbędne informacje na temat tego, czym są pliki cookie, jakiego typu pliki cookie są używane na naszej stronie internetowej oraz jak można je skonfigurować lub wyłączyć.

Niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie należy interpretować łącznie z naszą Polityką Prywatności , w której wyjaśniamy, jak chronimy prywatność użytkownika podczas korzystania z plików cookie oraz przekazujemy inne istotne informacje w tym zakresie.

 

1.  CZYM SĄ PLIKI COOKIE (ciasteczka)

Pliki cookies to pliki wysyłane z serwera www, które pozyskują z urządzeń użytkowników informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową np. o ich preferencjach i wzorcach przeglądania.

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryn internetowych, gdyż oferują rozwiązania techniczne pozwalające użytkownikowi na swobodne poruszanie się po różnych stronach internetowych. Pliki te nie mogą zaszkodzić urządzeniu użytkownika za to mogą być wykorzystywane do pomocy w identyfikacji i rozwiązywaniu ewentualnych błędów funkcjonowania strony internetowej. Cookies mogą być również wykorzystywane w celach reklamowych lub analitycznych.
 

2.  COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ EDPR

EDPR wykorzystuje własne pliki cookie generowane bezpośrednio przez tę domenę oraz pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich generowane z ich stron internetowych i wykorzystywane do konkretnych celów określonych poniżej. Jeśli w przyszłości EDPR będzie korzystać z innych plików cookie w celu świadczenia usług wyższej jakości, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

(i)   Techniczne pliki cookie

Techniczne pliki cookie umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej i prawidłowe korzystanie z opcji lub usług przez nią oferowanych, na przykład kontroli ruchu i przekazywania danych, identyfikacji sesji, dostępu do części o ograniczonym dostępie, kontroli nadużyć bezpieczeństwa usługi, składania wniosków o rejestrację lub udział w organizowanym wydarzeniu, korzystania z funkcji bezpieczeństwa podczas nawigacji, przechowywania treści do transmisji obrazu lub dźwięku, funkcji dynamicznej zawartości strony internetowej (animacji, ładowania tekstu lub obrazu) lub udostępniania treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.

EDPR nie potrzebuje Twojej zgody na instalację na Twoim urządzeniu plików cookies, które są niezbędne do aktywacji funkcjonalności strony internetowej, a ich użycie wynika z potrzeby świadczenia żądanych usług. W przypadku wyłączenia lub zablokowania wszystkich plików cookies w przeglądarce, przeglądanie naszej strony internetowej może nie być optymalne, a niektóre z narzędzi dostępne na stronie internetowej nie będą działać prawidłowo.

 
(ii)    Cookies funkcjonalne

Te pliki cookie to pliki, które pozwalają na zapisanie informacji umożliwiających dostęp do strony internetowej z pożądanymi przez nas cechami, pozwalają nam na zwiększenie komfortu użytkowania (na przykład poprzez zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień). Dzięki tym plikom możemy odróżnić preferencje danego użytkownika od preferencji innych użytkowników, takie jak: język, liczba wyników do wyświetlenia podczas wyszukiwania, szczegóły dotyczące zawartość serwisu w oparciu o rodzaj używanej przeglądarki, region, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik zażąda personalizacji funkcjonalności strony internetowej, na przykład gdy wybiera konkretny język strony internetowej wykorzystywane w tym celu pliki cookies uznaje się za usługę wyraźnie zażądaną przez użytkownika i wykorzystywaną wyłącznie w określonym celu, bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody użytkownika w tym zakresie. Niektóre z tego rodzaju ciasteczek mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").


(iii)   Cookies analityczne

Tego rodzaju cookies gromadzą informacje dotyczące tego w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład, do których podstron odwiedzający przechodzą najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach strony internetowej, do których sekcji najczęściej uzyskują dostęp lub które przyciski/ zakładki zamieszczone na stronie klikają. Informacje uzyskane przez te pliki cookie nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Wszystkie uzyskane za ich pośrednictwem informacje nie zawierają danych osobowych, a zatem są anonimowe. Funkcją tych plików cookie jest uzyskanie statystyk i raportów umożliwiających poprawę funkcjonowania strony internetowej. Niektóre z tych plików cookie mogą przekazywać dane poza obszar EOG.

Tego rodzaju cookies są instalowane na urządzeniu użytkownika tylko po uzyskaniu zgody użytkownika na takie działanie.
 
EDPR korzysta z analitycznych plików cookies firmy Google Analytics z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Możesz uniknąć korzystania z Google Analytics podczas odwiedzania naszej strony internetowej, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Narzędzie to zostało opracowane specjalnie dla Google Analytics i uniemożliwia ono zbieranie danych o sposobie przeglądania i korzystania z naszej strony internetowej oraz udostępnianie informacji firmie Google Ireland Limited i innym podmiotom Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (zgodnie z informacjami podawanymi przez Google).
 

(iv)    Cookies reklamowe

Te pliki cookie są używane do wyświetlania reklam, które są dopasowane do preferencji  użytkownika. Są one również wykorzystywane do rozpoznawania wyświetlanych użytkownikowi reklam i ograniczenia liczby powtarzających się wyświetleń, a także do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki zapamiętują odwiedzane przez użytkownika strony internetowe i udostępniają informacje o tym podmiotom trzecim, takim jak reklamodawcy. Niektóre z tych plików cookie mogą przesyłać dane poza EOG. 

Te pliki cookie są umieszczane na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik je zaakceptuje.
 

3.  OKRES PRZECHOWYWANIA

Niezależnie od warunków i terminów wskazanych powyżej, pliki cookie wykorzystywane przez EDPR będą przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zainstalowane, jednak nie dłużej niż przez 2 lata, chyba że użytkownik zdecyduje się na wcześniejsze ich usunięcie za pośrednictwem opcji konfiguracyjnych przeglądarki (zob. sekcja 5 Polityki). Konkretny czas istnienia poszczególnych plików cookie na urządzeniu użytkownika jest przedstawiony w niniejszej Polityce plików cookie.

4.  PLIKI COOKIE PODMIOTÓW TRZECICH I TRANSFERY 

Pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich są wysyłane do urządzenia użytkownika z urządzenia lub domeny należącej do podmiotu trzeciego, nad którą EDPR nie ma kontroli. W takich przypadkach podmiot trzeci może przetwarzać dane zebrane przez pliki cookie, w tym również przekazywać je poza EOG, a EDPR może nie mieć możliwości konfiguracji działania takich plików cookie i/lub zapobiegania przekazywaniu danych zebranych przez te pliki cookie.

W przypadku kategorii plików cookie które mogą przekazywać dane do krajów spoza EOG, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, należy pamiętać, że niektóre z tych krajów nie posiadają decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności w zakresie ochrony danych osobowych i mogą nie oferować poziomu ochrony informacji równoważnego z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat przekazywania Państwa danych wynikających z korzystania z tych plików cookie znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez podmioty trzecie oraz na temat międzynarodowych transferów realizowanych przez poszczególne osoby trzecie można uzyskać zapoznając się z Politykami prywatności tych podmiotów zamieszczonymi poniżej:

PODMIOTY TRZECIE
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
PODMIOTY TRZECIE
Google/Youtube
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy Informacje na temat międzynarodowego transferu danych osobowych: https://policies.google.com/privacy/frameworks
PODMIOTY TRZECIE
Linkedin
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
PODMIOTY TRZECIE
Facebook
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy
PODMIOTY TRZECIE
IAB TCF
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności: IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies - IAB Europe

5. JAK ZAAKCEPTOWAĆ, ODRZUCIĆ, ZABLOKOWAĆ LUB USUNĄĆ COOKIES

W każdej chwili możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookies, wchodząc ponownie na naszą platformę preferencji:

Ponadto zawsze możesz zablokować lub usunąć pliki cookie za pośrednictwem narzędzi konfiguracyjnych przeglądarki lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy serwer chce zapisać plik cookie. W tym celu, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki odwiedź:


6.  PRAWA UŻYTKOWNIKA I DALSZE INFORMACJE

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez EDPR, a także o sposobie realizacji praw użytkownika możesz uzyskać z naszej Polityki prywatności.

Możesz również skontaktować się z EDPR, za pośrednictwem IODO pod adresem e-mail: dataprotection@edpr.com.
Ostatnia aktualizacja: Lipiec 2022.