EDPR entered in Romania's market in 2008, through the acquisition of several wind projects in different stages of development. In 2010 EDPR completed the construction of its first Wind Farm in the country and in 2013 EDPR’s first Solar Power Plant started operation.

EDPR is today the 3rd largest RES producer in Romania.
 

Romania in numbers
521
MW
operational in 2021
1,186
GWh
generated in 2021

Public Notice (in Romanian) 

EDPR ROMANIA S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA NEGRILESTI: TURBINE EOLIENE, STATII TRANSFORMARE 33/110 kV, LINIE ELECTRICA SUBTERANA PENTRU INTERCONECTARE, DRUMURI DE ACCES SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Negrilesti, judeţul Galati.
 
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protecţia Mediului Galati poate fi emiterea Acordului de Mediu sau respingerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu.
 
Documentele menţionate pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galaţi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări > Acordul de mediu > Documentaţii procedură EIA şi EA > Rapoarte EIA și studii EA

Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra Mediului va avea loc la sediul Grădiniței din Str. N. Iorga, nr. 81, Loc. Negrilești, Com. Negrilești, jud. Galați, în data de 10.11.2022, începând cu orele 13:00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, până la data de 10.11.2022 (data dezbaterii publice).

Our business in Romania

Contact us!
Bucharest
6 Maria Rosetti Street, Rosetti Tower Building - Floor3 District2