edpr in the world

EDPR entered in Romania's market in 2008, through the acquisition of several wind projects in different stages of development. In 2010 EDPR completed the construction of its first Wind Farm in the country and in 2013 EDPR’s first Solar Power Plant started operation.

EDPR is today the 3rd largest RES producer in Romania.
 

EDPR Romania in numbers: 

521
MW
operational in 2020
1,186
GWh
generated in 2020

Public Notice (in Romanian) 

E.D.P.R. România S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal ”Construire centrală electrică eoliană Negrilești, turbine eoliene, stații transformare 33-110 kV, linie electrică subterană pentru interconectare, drumuri de acces și organizare de șantier- Negrilești, jud. Galați”, anunță publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 8.12.2021, la ora 13 la sediul Grădiniței din Str. N. Iorga, nr. 81, Loc. Negrilești, Com. Negrilești, jud. Galați.

Raportul de Mediu se găsește pe site-ul A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/documentații_procedura_sea_si_ea-141667.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a A.P.M. Galați, office@apmgl.anpm.ro, până la data de 8.12.2021.

Our business in EDPR Romania

Areas of business

Bucharest
6 Maria Rosetti Street, Rosetti Tower Building, Floor 3, District 2 020485Romania