Borealis

Stake Disposal
EDP Renováveis
United States of America
Tuesday, November 6, 2012
USD230 million